Stichting Berea Drachten

– De tweede brief van Petrus

Van onderstaande Woordverkondigingen zijn soms MP4 bestanden beschikbaar.
Deze zijn te vinden onder YouTube.
01 – 2 Petr. 1:1 – Inleiding
02 – 2 Petr. 1:1-2
03 – 2 Petr. 1:1-4
04 – 2 Petr. 1:5-8                          Afbeelding
05 – 2 Petr. 1:8-11
06 – 2 Petr. 1:12-15
07 – 2 Petr. 1:16-18
08 – 2 Petr. 1:19-21
09 – 2 Petr. 1:20 – 2:1
10 – 2 Petr. 2:1-3
11 – 2 Petr. 2:4
12 – 2 Petr. 2:4-6 + 2:15,16
13 – 2 Petr. 2:6-9
14 – 2 Petr. 2:9-12
15 – 2 Petr. 2:13-15
16 – 2 Petr. 2:15-17
17 – 2 Petr. 2:17-18
18 – 2Petr. 2