Stichting Berea Drachten

Jeremia en de 70ste week – compleet

Met “de 70ste week” bedoelen we de laatste week van de 70 weken, die door Daniël zijn voorzegd. We vinden dit in Dan. 9:24-27. De eerste 69 weken zijn reeds verlopen. Deze eindigden op de dag, waarop de Here Jezus op een ezel in de richting van Jeruzalem reed. De 70ste week moet nog verlopen. Er zit een periode tussen de eerste 69 weken en de 70ste week. In die periode komt de gemeente, het lichaam van Christus, tot stand. Wanneer de gemeente wordt opgenomen naar de hemel (1 Thess. 4:13-18), dan begint de 70ste week weer te lopen. Deze 70 weken zijn bestemd voor “uw volk”, namelijk het volk, waartoe Daniël behoorde. Primair is dat het Joodse volk.

Deel 1 – 1 Thess. 5 – Vrede en zonder gevaar
Deel 2 – Jer. 23 e.a. – Vrede en geen kwaad
Deel 3 – Jer. 1:14 e.a. – De vijand uit het noorden
Deel 4 – Jer. 8 en Jer. 14 – Valse vrede 1
Deel 5 – Micha 3 en Jes. 59 – Valse vrede 2
Deel 6 – Jer. 29 en Jer. 33 – Gods weg naar Vrede
Deel 7 – Jer. 25 – De beker van de wijn der grimmigheid
Deel 8 – Klaagliederen en de 70ste week 1
Deel 9 – Klaagliederen en de 70ste week 2
Deel 10 – Jer. 28
Deel 11- Jer. 30
Deel 12 – Jer. 33:1-16
Deel 13 – Jer. 33:17-26